matsedel

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett stort tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra ledord vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

fredag 15 maj 2020

Lera

Äntligen har vi kunnat introducerat leran!
Under veckan har barnen gjort fina vattentorn 
Kom ihåg att skriva upp er för samtal!
Pärlan utforskar äppleträdet


På lilla gården blommar vårt äppleträd just nu. Vi tittade tillsammans med barnen och pratade om att det ska bli äpplen i höst.

torsdag 14 maj 2020

Förskolans dag

Idag firar vi förskolans dag. Bubblor, ballonger, musik, hinderbanor och QR-uppdrag i en härlig blandning 🌞🥳🎈🎈🎈

måndag 4 maj 2020

Till dig som har barn i Norrköpings förskola

2020-04-30
Information till dig som är vårdnadshavare
Hej,
Coronapandemin och dess effekter har påverkat vår förskoleverksamhet starkt nu i cirka två månader. Ansträngningen på verksamheten och personalen har varit hög och vi har fått jobba flexibelt och anpassa oss med kort varsel utifrån myndigheternas direktiv. Det är med stolthet vi ändå kan säga att Norrköpings förskola har lyckats hålla fokus på undervisning och en hög kvalitet även under denna period. Detta är mycket tack vare stödet från er vårdnadshavare.
Omställningen till hur vi alla ser på och agerar vid milda symtom, att ni håller era barn hemma eller hämtar vid samtal trots att det ibland är svårt att ta sig från jobbet, att ni har förståelse för att era barn möts av vikarier vissa dagar samt att ni uppmuntrar personalen i deras jobb är mycket värdefullt.
Nu har vårvärmen kommit och det är lätt att få känslan av att det blåst över, men här vet vi att läget är fortsatt allvarligt och att Folkhälsomyndigheten inte lättat på direktiven. Vi hoppas alltså på fortsatt förståelse och gott samarbete kring att bidra till minskad smittspridning och stort hänsynstagande.
Tack!
Med vänlig hälsning
Adam Olofsson, verksamhetschef förskola Caroline Strid, verksamhetschef förskola
Sofie Lindén, utbildningsdirektör

Viktig information från Utbildningskontoret


Hej,

 

Detta är information till dig som vårdnadshavare med barn inom förskolan.

 

Norrköpings kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arbetar för att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt. För utbildningskontoret är det viktigt att förskolan fortsätter att vara en trygg plats för barn, vårdnadshavare och medarbetare. Därför har vi sett över hur vi kan bidra till att minska smittspridningen av covid-19 på våra förskolor.

 

Lämning och hämtning inom förskolan kan innebära att många människor samlas på en liten yta. Under vissa tider på dagen är det många personer som träffas samtidigt på våra förskolor. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör större sammanhang undvikas.

 

I den mån det är möjligt vill vi uppmuntra till utevistelse i samband med lämning och hämtning av era barn. Förskolan ser just nu över möjligheter att i större utsträckning genomföra lämning och hämtning utomhus.

 

Vårdnadshavare utan symtom är fortfarande välkomna att gå in på förskolan vid behov, för att till exempel kontrollera att saker finns på barnens hyllor, eller prata med pedagoger.

 

Ni kommer få mer information från förskolan om hur lämning och hämtning kan genomföras på ett så tryggt och bra sätt som möjligt för era barn.

 

 

Tillsammans kan vi bidra till en tryggare miljö inom förskolan.

 

 

Vänliga hälsningar

Utbildningskontoret

tisdag 28 april 2020

Safiren, v.18. Vi jobbar vidare med bockarna

Hej alla barn och vårdnadshavare, vi jobbar vidare kring bockarna Bruse och social hållbarhet i vårt projekt. Detta gör vi göra vi genom att arbete med böckerna Bockarna Bruse på badhuset, Bockarna Bruse börjar skolan samt Bockarna Bruse kommer igen. Vi dramatiserar sagorna med barnen där de får testa de olika rollerna och barnen har även skapat och målat egna figurer trolldeg inspirerat av Sagorna. Vii fortsätter använda oss av digitala verktyg, diskutera känslor och tankar kring vårt projekt. Kommande veckor arbetar vi vidare med bockarna i våra projektgrupper.
fredag 24 april 2020

Drakstenen gör hönor


Denna vecka har Drakstenen börjat arbeta med hönor. Barnen har skapat hönor genom att vi ritat av deras händer och fötter, de har fått färglägga, välja papper och klistra dit ögon och näbb.