matsedel

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sex avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett stort tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra ledord vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

torsdag 19 februari 2015

Nytt material

På Berlockens förskola är vi måna om barnens rättigheter och har köpt in ett nytt material som är baserat på barnkonventionen, "Tio kompisböcker" . Kompisböckerna är ett redskap i arbetet med att öka barnens kunskap och förståelse för sina rättigheter. I sagorna om Igelkott, Kanin och kompisarna får vi en förståelse för vikten av tolerans och respekt för andra människor. Med sagans hjälp inspireras barnen att identifiera situationer , tankar och känslor i sina egna liv. Förskolan har enligt läroplanen i uppdrag att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna. 


Böckerna heter: En egen plats, Lika värde, Ett eget namn, Känna trygghet, Äta mat, Lek vila och fritid, Barnets bästa, Få vård, Säga sitt och Gå i skola. 


I varje bok står ett citat taget direkt från en av barnkonventionens artiklar. 


Till varje bok finns underlag på frågor man kan diskutera med barnen. 


Vi har även köpt in " Tio små kompisböcker ", som också handlar om Igelkott och Kanin. I de här böckerna får barnen lära sig hur man är en bra kompis. Varje bok tar upp ett problem eller en känsla. De två kompisarna behöver hjälp att reda ut saker som händer och få tips på hur de kan tänka och agera. Efter vi läst en bok diskuterar vi tillsammans med barnen och de får komma med förslag på lösningar.
Böckernas titel är: Säga förlåt, Dela med dig, Vänta på din tur, Säga stopp, Lugna ner dig, Lyssna och kom överens, Prata om det, Samarbeta, Sprid glädje och Visa känslor. Till varje bok finns ett fint stort kort med tips på olika saker man kan jobba vidare med. 

Enligt läroplanen ska alla barn få möjlighet att utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra liksom ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar