matsedel

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sex avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett stort tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra ledord vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

torsdag 12 mars 2015

Kemi Bamse

På Bamse har barnen varit med om flera olika experiment. I ett av dem hällde barnen vatten i fyra muggar. Vi ställde hypotesen: 
Vad händer om vi ställer dem i frysen? 
Det blir is svarade barnen.
Nästa dag tog vi fram muggarna och tog ur isen. Vi UTMANADE barnen till att gissa vilken is klump som skulle smälta snabbast då barnen fick hälla olika saker på isen. 
Några barn var delaktiga i att skriva lappar på vad vi hällde över isen som vi lade vid varje is klump. Barnen hällde socker, salt respektive sand på isen. 
Efter ett par timmar var vi NYFIKNA på att se vilken is klump som smält snabbast. 
Barnen konstaterade att den is som fått salt på sig smält fortast.
Vi pratade med barnen om att man både sandar och saltar på vägarna mot isen och halkan. 
I läroplanen Lpfö98 rev 2010 kan man läsa att barnen ska få inblick i kemiska processer.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar