matsedel

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sex avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett stort tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra ledord vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

torsdag 12 mars 2015

Naturvetenskap Hajen

Äntligen är våren här och på Hajen har vi planterat frön denna vecka.
Läroplanen för förskolan menar att varje barn ska få möjlighet att öka sin förståelse för naturen och dess växter, även för sitt kunnande om växter och naturvetenskapliga begrepp (Lpfö 98, rev. 2010). Därför samtalar vi mycket med barnen om vad frön, bönor eller andra växter behöver för att kunna gro och växa. Vi återkommer ofta till tema jord och försöker samtal med barnen varje dag kring detta. I samlingen tar vi alltid upp något från temat. Vi frågar barnen och vill väcka deras NYFIKENHET kring vad de tror ska hända om vi planterar, vattnar osv.
Barnen ska självklart vara delaktiga och ha INFLYTANDE när vi planterar.

Här är exempel på vilka sorts frön barnen kunde välja att plantera.

Barnen får vara delaktiga och vara med och ösa i jord, plantera och vattna. Samtidigt UTMANAR vi barnen ch frågar vad de tror ska hända när vi planterar, vad det kommer komma upp ur jorden och vad de gissar att fröna behöver för att kunna växa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar