matsedel

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sex avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett stort tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra ledord vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

torsdag 12 mars 2015

Naturvetenskap på Nalle Puh

På Nalle puh har barnen fortsatt att plantera och den här gången planterade de kattgräs. Vi vill UTMANA barnen att tänka ett steg länge i vad som händer med ett frö när man planterar och hur ser det ut. Vi planterade i en genomskinlig maskkompost där vi ser planteringen både över- och underifrån. Detta som en del i läroplanens mål att förskolan ska bidra till ökad förståelse för naturvetenskap, naturens kretslopp och kunnande om växter. Vi frågar ofta barnen vad de tror kommer att hända, och arbetar för att barnen ska vara TRYGGA i att förutse, reflektera och ge uttryck för olika tankar, som enligt läroplanen är något förskolan ska ge varje barn möjlighet till (Lpfö 98, rev 2010). Vi frågade barnen vad det är man ser växa under jorden på växten. Efter lite funderingar svarade ett barn: Det är rötter. Vad är rötter för något? Barnen svarade att de växer under marken.

De paprikafrön vi planterade har väckt mycket NYFIKENHET. De har växt väldigt snabbt märkte barnen och vi sade att vi måste plantera om dem. Varför tror ni vi måste det? Barnen svarade att de är för många.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar