matsedel

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sex avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett stort tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra ledord vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

torsdag 16 april 2015

Tema jord KretsloppetVi har pratat med barnen om vilka djur som lever under och över jorden, bl a maskar och myror. Vi har gått till skogen och tittat på myrorna vid myrstacken. Vi har UTMANAT barnen att rita och klippa ut maskar och myror som de sedan klistrat dit på vår gemensamma målning. Vi har pratat med barnen om kretsloppet från matrester - jord - planteringslådan - plantor.
Några barn har tittat på vår film som handlar om detta kretslopp. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 
- utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur
- utvecklar sitt intresse och förståelse för naturens olika kretslopp
( Lpfö 98 rev 10)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar