matsedel

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sex avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett stort tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra ledord vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

torsdag 28 maj 2015

Avslutning av Tema Jord

Vi har haft avslutningsfest på vårt tema. Det har handlat mycket om maskar. Vi började med att ta reda på vad barnen hade lärt sig. Det var en hel del såg vi. 


Vi sjöng våra sånger om maskar.

Sedan var det dags att äta lite goda frukter.


Vi avslutade hela festen med att barnen fick ta hem sina solrosor som de planterat. Sedan gick vi ut och släppte ut maskarna från maskkomposten. Barnen var så NYFIKNA  på att se om det fanns några maskar i komposten. Vi har haft lite svårt att hitta dem. Men det fanns en hel del.

I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010) står att förskolan ska sträva efter att varje barn
- utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
- utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
- utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar