matsedel

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sex avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett stort tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra ledord vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

torsdag 4 juni 2015

Barnens träd


Den här veckan har vi övat gemensamt på den vänskapssång vi ska sjunga då vi planterar barnens träd nästa vecka.  Den handlar om att vi är alla är olika men lika bra ändå. 
Vi övar på den gyllene regeln: 
"Du ska vara så mot andra som du själv vill att andra ska vara mot dig". 
EMPATI står i centrum. Flera barn har varit delaktiga och grävt en grop till trädet.
Alla barn har fått INFLYTANDE och röstat på vilket sorts träd de vill att vi ska plantera - de har valt mellan ett hängträd eller ett äppelträd. Vilket det blir får ni veta på tisdag! :) Varmt välkomna att delta! 

I läroplanen Lpfö 98/10 står att
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 
- öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
- förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
- förståelse för att alla människor har ett lika värde....


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar