matsedel

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sex avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett stort tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra ledord vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

måndag 31 augusti 2015

Barn och elevombud Stephan Andersson Barn och elevombud Norrköping

 Hej vårdnadshavare i förskolan! Som barn och elevombud i Norrköping försöker jag bidra till skolors och förskolors värdegrundsarbete. Jag försöker också uppmuntra till att ta varje kränkning på allvar redan i förskolan. Det handlar inte om att utse ”syndabockar” man kan straffa utan om att se till att inget barn blir utsatt.

Det kommer alltid att kunna hända saker såväl på förskolan som på fritiden men det är viktigt att varje barn upplever att vi vuxna tar kränkningar på allvar. På det sättet förtydligas varje barns värde och barnen lär sig att man kan ta hjälp av vuxna.

För att kunna utvecklas på bästa sätt behöver barn känna trygghet och att lära sig samspela med andra är en viktig del i det livslånga lärandet.

Om du som vårdnadshavare undrar något kan du alltid kontakta mig. I Norrköping är värdegrundsfrågorna viktiga, ta gärna del av vad som är på gång på facebook/ barn och elevombudet Norrköping.

 

                   Stephan Andersson, 011-156066

                  stephan.andersson@norrkoping.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar