matsedel

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sex avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett stort tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra ledord vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

fredag 18 mars 2016

VärdegrundsveckaAnnorlunda är bra! Annorlunda är roligt!Måndagen den 21/3 deltar vi i ”rocka sockorna” som genomförs i hela Sverige. Vi kommer alla att ha olika strumpor på oss för att hylla olikheter. Hoppas att alla barnen och även ni föräldrar hänger på genom att ha strumpor i olika färger eller mönster denna dag.


 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:


 
Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning lpfö 98/10


 
Hela vecka 12 kommer vi att arbeta lite extra med värdegrunden.


Måndag: Vi ”rockar sockorna”


Tisdag och onsdag: Samtliga barn på Berlocken är med och skapar händer, genom handavtryck, som samlas ihop och bildar ett gemensamt ”Berlocken hjärta”


Torsdag: Vi avslutar värdegrundsveckan med aktiviteter kring ”Barnens träd”


Under veckan kommer vi att läsa våra ”kompis böcker”, spela dockteatrar och på andra sätt anknyta till veckans värdegrundstema.


 
Barnens träd är en förening som leds av Jonas Paulman. Barnens träd ska uppmärksamma barns rättigheter i Sverige. Tanken är att träd ska planteras av barn och symbolisera barns rätt till en värdig barndom i enlighet med FN:s barnkonvention. Det finns ett antal barnens träd i Sverige och fler ska det bli. Vid varje träd ska det finnas en skylt med text om barnens rättigheter. Torsdagen den 24/3 samlas alla Berlockens barn vid vårt ”Barnens träd” för en trevlig stund tillsammans med sånger som genomsyras av barnkonventionen. Vi arbetar dagligen med värdegrunden på olika sätt och vi kan stolt meddela att Berlocken numera är en värdegrundad förskola som är ett pågående arbete i Norrköpings kommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar