Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

måndag 31 augusti 2020

Safiren, v.36.

Hej alla barn och vårdnadshavare på Safiren, dags för ny vecka.

Under förra veckan visade ett större antal barn intresse för en del insekter som vi upptäckte på vår gård. Men desto längre veckan, desto mindre insekter hittade vi, (några barn diskuterade och trodde det berodde på att det var kallare). Detta resulterade att vi bestämde oss utforska insekter i vårt närområde under måndagen, vi hittade bland annat, gråsuggor, myror och samt ett djur som vi inte kunde identifiera (se översta bilden, vet någon vad det är får ni gärna kommentera)

Under tiden vi letade efter insekter i närområdet, diskuterade och reflekterade vi med barnen kring:

  • Varför finns insekterna under stenarna?
  • Vad äter myror?
  • Varför är vissa myror röda och vissa svarta? Inga kommentarer:

Skicka en kommentar