Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

onsdag 2 mars 2022

Safiren, V.9. Matematik i leken?

 

Hej alla!

Barnen har under senaste tiden lekt lekar med våra djur där det går ut på att sortera djuren efter olika egenskaper, skillnader och likheter.  Att kunna sortera ut föremål är en av flera grundläggande färdigheter inom matematik. Här utvecklar barnen sitt logiska tänkanden när barnen sorterar bland annat efter färg, storlek och djurarter.  I denna lek som oftast sker med en kompis eller två diskuterar och argumenterar barnen med varandra.

OBS, Glöm inte att lägga in barnens schema i ”IST Lämna & Hämta”.

Trevlig onsdag Önskar Safiren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar