Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

fredag 4 september 2020

Pärlan
Barnen på Pärlan är intresserade och ber ofta om material som de kan sitta och utforska vid borden.. Vi tränar språk, matematik - former, vikt, volym, färger och finmotoriken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar