Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

onsdag 23 september 2020

Safiren, v.39. Hur kombinerar vi analogt med det digitala i vår undervisning!Hur kombinerar vi det digitala med analoga verktyg i vår undervisning?

Enligt förskolans läroplan ska barnen ”få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande”. Vi jobbar vidare med vårt insektsprojekt, idag var en del av barnen i skogen för att leta efter nya insekter att undersöka, jämföra och diskutera. Med hjälp av vårt ”ägg” kunde vi zooma in på insekten på bilden som vi tror är en björnspinnare, arten på insekten fick barnen fram igenom att slå i vår insektsbok. Detta är ett sätt hur vi kombinerar det digitala med det analoga i vår undervisning. (handen på bilden är en pedagogs)


 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar