Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

fredag 9 oktober 2020

Drakstenens kunskapsträd

 Tillsammans med barnen har vi skapat ett kunskapsträd för att visa de viktiga kunskaper barn får med sig från sin vistelse på förskolan. Dessa kunskaper ligger i linje med Norrköpings kommuns riktlinjer, Berlockens vision och läroplanen för förskolan (Lpfö18). Löven på trädet symboliserar de olika kunskaper som barnen är med och skapar. Varje löv är unikt precis som varje individ är unik, trots skillnader bör alla barn få med sig samma kunskapsgrund att stå på för det kommande lärandet.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar