Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

fredag 9 oktober 2020

Safiren, v41. Maskarna lever vidare

 Hej alla Barn och vårdnadshavare på Safiren, 

Vi jobbar vidare med vårt insektstema och för stunden fokuserar vi på daggmaskar.  Vi undersöker och diskuterar hur maskens är en del av ett kretslopp, hur masken rör sig och maskens struktur.

Frågeställningar som barnen har ställt som vi har diskuterat omkring är bland annat:

Varför är vissa maskar större än andra?
Hur gör maskarna frukter till jord?

För att bevara och utveckla barnens intresse kring insekter har vi besökt skogen en gång i veckan. Detta är något vi kommer försöka fortsätta med nu under hösten, då vi känner att i skogen blir vårt projekt mer levande, då där kan vi undersöka insekterna ”hemmiljö” och även hur insekterna, för stunden maskarna del av ett kretslopp. Hemma i förskolan, får barnen skapa maskar med varierande metoder.

Trevlig helg önskar Christina, Salma och Hugo. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar