Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

måndag 26 oktober 2020

Safiren, V.43 Värdegrundsvecka!

Hej alla vårdnadshavare och barn på Safiren. 

Under vecka 43, hade vi värdegrundsvecka där vi har uppmärksammat olika funktionsnedsättning/ funktionsvariation. Vi har sett filmer gällande barns rättigheter från www.minarattigheter.se, läst böcker som synliggör olika funktionsnedsättningar, dessa har skapat intressanta diskussioner hos barnen samt förhoppningsvis nya tankar. Vi har även provat praktiska aktiviteter som målat med händer/fötter, gått olika ”banor” med ögonbindel detta för att barnen ska få en mer konkret bild vad en funktionsnedsättning innebär.

Fast det har varit värdegrundsvecka har inte vårt projekt stannat upp, utan vi har jobbat vidare med maskar, besökt skogen två gånger samt gjort ett ”maskhotell! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar