Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

måndag 1 februari 2021

Safiren, v.4. Vi utforskar vattnets olika former

 

Hej alla! 

Barnen har visat ett stort intresse kring snö och is, därför har vi valt att välja pausa vårt insektstema någon vecka till. Istället har vi valt att utforska is och snö på olika sätt. I undervisningen har vi provat olika experiment med snö och is. Vi smälter snö på olika sätt, vi fryser vatten samt undersöker snön med hjälp av vårt "ägg". Vi ser en ökad kunskap bland barnen kring vattnets olika former och process som sker när vid "formbytet" 

1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar