Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

måndag 15 februari 2021

Safiren V.6. Vi utforskar, experimenterar och testar vattnets olika former.

 Hej alla barn och vårdnadshavare på Safiren! 

Då kylan ligger kvar och många av våra insekter "sover". Fortsätter vi med att utforska is, vatten och snö, detta är även något som de flesta barnen visar ett stort intresse för. Vi har fryst vatten i olika former som vi sedan konstruerar med, detta skapar även intressanta diskussioner kring vad som händer med vattnet i kylan. Vi fryser även vattnen med olika material och diskuterar kring det.  Då skapa genom att måla är stort intresse på safiren har vi även målat på snön inomhus som utomhus kontinuerligt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar