Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

torsdag 22 april 2021

Safiren V.16. Vi dramatiserar myror.

 Hej alla barn och vårdnadshavare!

Under denna vecka har vi byggt myrstackar och dramatiserat myrornas roller. Barnen har fått agera drottning och arbetsmyror, där bl.a arbetsmyrorna fick hämta mat och laga om myrstacken gick sönder. Syftet med denna aktivitet är konkretisera myrornas olika roller i myrstacken, samt gå in i en roll och dramatisera. Detta blir även en aktivitet där barnen får möjlighet att inta andra roller i barngruppen, exempelvis vara i centrum.  


Trevlig helg Önskar Christina, Salma och Hugo. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar