Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

onsdag 5 maj 2021

Påminnelse om att fortsätta hålla i hålla ut!

Hej!

Vi vill påminna om vad som gäller när barnen blir sjuka.

Milda förkylningssymtom som är kortare än 24 timmar och som inte utvecklas till någon infektion:

Ibland kan barn drabbas av kortvariga sjukdomar som är kortare än 24 timmar. Det kan till exempel handla om att man får hämta sitt barn på grund av milda förkylningssymtom. Om symtomen inte utvecklas till någon infektion och barnet är symtomfritt dagen efter, ska barnet vara hemma två dagar utan symtom.

Infektioner som varar längre än 24 timmar:

Om ett barn under 13 år har utvecklat en infektion som varar längre än 24 timmar ska barnet vara hemma. När barnet blivit bättre och allmän tillståndet är gott ska barnet vara hemma ytterligare 48 timmar innan han/hon återgår till förskola eller skola. Barnet kan gå tillbaka till förskolan eller skolan även om barnet har kvar lätt snuva eller lätt hosta efter en infektion.

Mer information finns på norrkoping.se eller 1177.se.

Tack för att du följer rekommendationer och allmänna råd!

 

Med vänlig hälsningar

Linda Ekroth, Rektor & Camilla Myrberg, Biträdande rektor med personal 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar