Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

torsdag 24 juni 2021

Safiren. Blev larverna fjärilar?

 

Hej alla Barn och vårdnadshavare!

Processen med fjärilens livscykel blev kort men intressant. När vi introducera larverna för barnen var dem väldigt intresserade av våra nya insekter och ofta stått och inspekterat, diskuterat och beskådat händelseförloppet. Barnen har varit med hela processen med att skaffa mat, till att släppa ut fjärilarna i det fria. Detta har resulterat i många fascinerande teser och idéer från barnen.  


(Fingret tillhör en pedagog) 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar