Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

tisdag 31 augusti 2021

Nu börjar avgiftskontrollen igen

 

 

 

                             NU BÖRJAR AVGIFTSKONTROLLEN IGEN

 


Information om Avgiftskontrollen

Under 2021 genomför vi kontroll av de avgifter som betalades under 2019. Vi jämför de inkomstuppgifter du lämnat till oss för 2019 med den totala taxerade inkomsten du hade enligt Skatteverkets register. Om de uppgifterna inte stämmer överens, kan du betalat för lite eller för mycket i barnomsorgsavgift.

Avgiften för förskola och fritidshem grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Det är de inkomster du betalar skatt för som räknas.
Varje vårdnadshavare har ansvar för att de uppgifter vi har om inkomst och familjeförhållanden är aktuella och stämmer. Uppgifterna lämnas på heder och samvete.

De som betalat för lite får först ett brev med information om hur mycket man ska betala och därefter en faktura. De som betalat för mycket i avgift får ett brev med information.

Delbetalning och anstånd

Ni kan själva delbetala innan förfallodatumet, med samma OCR-nummer som står på fakturan.
Utbildningskontoret ger inte några anstånd, förlänger inte förfallodatumet.
Om fakturan inte betalas inom förfallodatum, går den över till kommunens Inkasso.
EFTER att ni har fått ett Inkassokrav, kan ni kontakta Inkasso för att göra upp en avbetalningsplan, delbetala fakturan.

Använd e-tjänsten "Avgiftskontroll inom barnomsorg"

Där kan du önska att få fakturaunderlag och ställa övriga frågor som rör Avgiftskontrollen, www.minasidor.norrkoping.se e-tjänst "Avgiftskontroll inom barnomsorg".

Betalar du rätt avgift idag?

I vår e-tjänst, http://forskolafritid.norrkoping.se kan du se dina aktuella uppgifter. Där kan du ändra dina inkomstuppgifter, lägga till/ta bort sambo och ansöka om delad plats.
Gå in och kontrollera att dina uppgifter stämmer!

Det krävs e-legitimation för att använda e-tjänsten.
Om du inte har tillgång till e-legitimation kan du få personlig hjälp på Kontaktcenter, Trädgårdsgatan 21 eller på telefon 011-15 00 00.

Nästa Kompetensutvecklingsdag 8 Oktober

 

Hej alla Vårdnadshavare!

Den  8 oktober är det kompetensutvecklingsdag för personalen i förskolan, då är våra förskolor stängda.

Norrköpings kommunala förskolor har fyra kompetensutvecklingsdagar per år. Under dessa dagar är det kompetensutveckling för våra medarbetare och förskolan är stängd. Detta för att vi ska kunna hålla en hög kvalité i verksamheten.

Utdrag ur Allmänna råd ”Kvalitet för förskolan”: Kommunen bör sträva efter att ge all personal kompetensutveckling efter behov i förhållande till förskolans uppdrag.

Vid ev omsorgsbehov denna dag, kontakta Rektor för förskolan senaste 1 månad innan, då detta vid behov samordnas i hela kommunen och kan bli på annan förskola.


Med vänliga hälsningar

Personalen &
Rektor Johanna,  tel nr: 011-151433, mail:
johanna.martinsson@norrkoping.se


 

fredag 27 augusti 2021

Välkomna till Diamanten!

                      Välkomna alla barn och vårdnadshavare till diamanten!

                      Så mycket spännande vi har framför oss detta året tillsammans. 

Än så länge jobbar vi på att lära känna varandra och våra rutiner. 
Många av er har ännu inte lämnat in kontaktuppgifterna. Vi önskar att få in dem snarast.