Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

tisdag 31 augusti 2021

Nästa Kompetensutvecklingsdag 8 Oktober

 

Hej alla Vårdnadshavare!

Den  8 oktober är det kompetensutvecklingsdag för personalen i förskolan, då är våra förskolor stängda.

Norrköpings kommunala förskolor har fyra kompetensutvecklingsdagar per år. Under dessa dagar är det kompetensutveckling för våra medarbetare och förskolan är stängd. Detta för att vi ska kunna hålla en hög kvalité i verksamheten.

Utdrag ur Allmänna råd ”Kvalitet för förskolan”: Kommunen bör sträva efter att ge all personal kompetensutveckling efter behov i förhållande till förskolans uppdrag.

Vid ev omsorgsbehov denna dag, kontakta Rektor för förskolan senaste 1 månad innan, då detta vid behov samordnas i hela kommunen och kan bli på annan förskola.


Med vänliga hälsningar

Personalen &
Rektor Johanna,  tel nr: 011-151433, mail:
johanna.martinsson@norrkoping.se


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar