Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

fredag 29 oktober 2021

Föräldrainformation ersätter årets föräldrarmöte.

 

                                            Välkomna till Diamanten!

Avdelningen med 25 pigga, glada och nyfikna femåringar. Vi som arbetar här är Carina, Sara, Lotta och Rita samt vår extratjänst Risal som är här 75 %. Vi arbetar utifrån läroplanen Lpfö 18, vår vision, Norrköpings kommuns uppdragsplan samt skollagen.

 

Det har gått en tid på terminen nu och vi har lärt känna varandra. Vi har kommit igång med vårt projekt Handbok för Superhjältar. Barnen är mycket intresserade, de fångas av boken och det som händer i den.

I verksamheten tar vi tillvara barnens nyfikenhet, fantasi och kreativitet. Vårt fokus ligger på språk och språkutveckling

Vi delar barnen i två grupper fm och em. Barnen har en grupp tillsammans med dem i samma kapprum. Den blå gruppen är i kapprummet längst bort och den röda gruppen i det första kapprummet. Jämn vecka har blå grupp projekt inne ti och to onsdag försöker vi komma iväg till skogen eller en lekpark. Udda vecka har röd grupp projekt inne ti och to onsdag försöker vi komma iväg till skogen eller en lekpark.

En dag på Diamanten.

6.15 öppnar förskolan. Våra barn är på Pärlan första timman.

7.15 går vi till Diamanten.

7.30 äter vi frukost.

9.00 går den ena gruppen ut den andra jobbar med projektet.

11.15 äter vi lunch.

12.00 går den ena gruppen ut (den som varit inne på fm).

14.30 äter vi mellanmål.

16.00 går vi ut.

16.45 sammanslagning med övriga avdelningar i huset.

18.00 stänger förskolan.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar