Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

fredag 29 oktober 2021

Information från Smaragden

Hej alla vårdnadshavare! Vi som arbetar på avdelningen Smaragden heter Anna, Matilda, Sevala, och som extra resurs i arbetslaget finns även Asmahan här under höstterminen. Vi arbetar pedagogiskt med 17 barn i vår barngrupp i åldrarna 2-4 år, där vi varje dag upptäcker omvärlden tillsammans med våra barn. I början av höstterminen välkomnade vi barnen med en målarstation, där barnen tillsammans fick måla stora tavlor i färgerna grönt, rött, gult och blått. Vi pedagoger utgick från Läroplanen Lpfö18´s mål om att dels främja barnens förmåga att ”Utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga” samt ”Utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska” när vi planerade vårt välkomnande. Då vi såg ett växande intresse hos barnen för att måla och just för att blanda färger, valde vi att spinna vidare på detta, vilket resulterade i projekt Färg. I vårt projektarbete har vi valt att dela in barngruppen i tre mindre grupper, för att alla barn ska få chansen att synas och höras, och känna sig delaktiga i vårt projekt. Vi tänker att barnen självständigt ska få utforska vår ateljé, då olika färger, material och skapande är ett bra verktyg för att utveckla barnens tillit till sin egen kan själv- känsla. Vi kopplar även Färg-projektet till läroplansmålet om naturvetenskap, där vi tänker ta in vår natur från vår närmiljö in på Smaragden, och tänker att barnens språkutveckling kommer gå som en röd tråd genom detta projekt. När nu hösten och vintern nalkas vill vi påminna om att titta över vilka kläder era barn har på sin hylla och i hallen, då vi går mot kalla och blöta tider. Att kika in i torkskåpet dagligen är även ett tips, för att hålla reda på era barns kläder som kan bli blöta under dagen. Märk gärna era barns kläder med namn, så hittar de lättare tillbaka till rätt hylla. Extra ombyten är att föredra, och gärna varmare alternativ, så vi kan växla kläder efter väder. Vi ser fram emot att fortsätta utforska vår verksamhet med era barn! Med vänlig hälsning, Anna, Matilda, Sevala och Asmahan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar