Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

fredag 29 oktober 2021

Safirens "föräldramöte". Vi informerar om vår verksamhet.

 

Informationsbrev från avdelningen Safiren.

Hej alla vårdnadshavare på Safiren, här kommer ett informationsbrev från Hugo, Salma och Christina, som är de tre som jobbar på avdelningen.

Vi är för stunden 18 barn i åldrarna 2-4 år, som går på Safiren. För att möjliggöra att alla barnen ska få komma till tals, få uttrycka sig, bli lyssnade och sedda under sin vistelsetid på förskolan har vi valt att jobba i mindre grupper under dagen. Gruppkonstellationerna bestämmer vi efter bland annat vilka era barn leker och umgås med, men även så att de kan utmana varandra i både leken och sitt lärande.

Enheten och förskolans tema är ”i nuet”. Utifrån att observerat barnen, diskuterat med barnen samt diskuterat i arbetslaget, har vi utgått från begreppet ”vän”. För att sedan i våra projektgrupper låtit barnen reflektera kring ordet vän och skapat tankekartor där vi fann att begreppet ”tillsammans” var något som alla projektgrupper uttryckte. Så nu kommer vi att ha begreppet ”tillsammans” som utgångspunkt i planeringen av vår undervisning. Syftet med vårt tema är att stärka gemensam-känslan i gruppen, öka samarbetet och att öka barnets förmåga att ta ansvar för samvaron i gruppen. I temat kommer vi även jobba med olika böcker kring temat tillsammans, just nu jobbar vi med kring boken Alla tre vill leka två av M. Nilsson Thore. Vi kommer även jobba aktivt med barnens språkutveckling, där högläsning och böcker är viktig komponent för att möjliggöra det. En så länge har vi introducerat olika lekar där barnen får leka i en grupp, skapat olika alster där barnen har målat i par eller i grupp, vi har lekt en annan version kurragömma som ska främja samarbetet och öka diskussioner kring barnen. Under hösten kommer vi fortsätta med andra undervisningssituationer kring vårt tema, som ska främja barns lärande. Fokus med vårt tema är inte att förmedla värderingar och åsikter om hur något är eller ska vara, utan låta barnen uttrycka sina tankar och idéer, och tillsammans skapa givande aktiveter, diskussioner och som bidrar positivt till barnens lärande.

När vi inte arbetar med vårt projekt erbjuder vi en verksamhet där vi försöker utmana barnen med material och miljöer utifrån barnens intresse och utvecklingsnivåer. För stunden är barnen intresserade av olika skapande-former som måla, rita eller skapa med lera. Barnen gillar även att konstruera med vårt byggmaterial där våra magneter är en återkommande favorit bland barnen. Rolleken har också en stor betydelse i barnens  vardag, där barnen leker olika familjekonstellationer, men även nu börjat leka tåg- och båtrollekar.

 Vi försöker även utmana barnen i bli mer självständiga under dagen som exempelvis vid på – och avklädning av utekläder. Detta medför dock att en strumpa kan försvinna eller en högersko på en vänsterfot, men i längden ser vi fördelar med detta. Både ur ett motoriskt och ur ett självständighetsperspektiv. Vi ser även vikten av att vara ute mycket med barnen även när graderna blir kallare eller regnmolnen är framme, då det bidrar positivt till barnens utveckling och lärande.

Slutligen, anser vi att den dagliga kontakten med er vårdnadshavare är viktig för vår verksamhet och uppskattar en kontinuerlig samverkan med er. Titta även till vår blogg till och från för uppdateringar kring vad vi gör om veckorna http://berlockensforskola.blogspot.com/

 

Trevlig höst Hugo, Christina och Salma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar