Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

måndag 1 november 2021

Informationsbrev från Rubinen

Nu har vi hunnit halvvägs genom höstterminen och här kommer information som vi i normala fall hade berättat om på ett föräldramöte. Presentation av Rubinen: Vi som arbetar här är: Anneli, förskollärare, har arbetat på Berlocken sedan augusti-2017. Jakob, förskollärare, har arbetat på Berlocken sedan augusti-2020. Lena, barnskötare, har arbetat på Berlocken sedan februari-2019. My som utbildar sig till förskollärare är hos oss 1-2 dagar i veckan. I vår barngrupp är 16 barn inskrivna varav 5 st är nya på avdelningen. Fler barn tillkommer inom kort. Vi har sedan starten av höstterminen arbetat med att lära känna varandra och lära oss rutinerna under dagen. Allt för att skapa en trygghet och ett lugn i gruppen. Avdelningens verksamhet: Vi arbetar dagligen med att barnen får träna det sociala samspelet, turtagning och att visa respekt mot varandra. Vi pratar mycket med barnen om hur en bra kompis ska vara och vi samtalar mycket om vikten att använda sig av verbal kommunikation vid konflikter för att både öka språkförståelsen samt att kunna lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Eftersom barnen i gruppen har visat stort intresse för naturkunskap som djur och växter har vi valt att i projektgrupperna arbeta med djur och natur. Vi har delat in barnen i två arbetsgrupper, Hararna och Ekorrarna, som har samlingar och projektarbete tillsammans. Vi har vid ett par tillfällen besökt skogen där barnen visat stort intresse för att plocka skräp och leta efter småkryp och djur. Störst intresse har sniglarna fått och vi har forskat vidare om sniglar och skrivit ut bilder på olika sorters sniglar. Vi har även plockat med oss löv och annat naturmaterial hem till förskolan som vi använt i skapandet. Hur projektet fortsätter framöver beror hur barnens intressen utvecklas och vilka frågor som väcks. Vi utvecklar även våra lärmiljöer, både ute och inne, utifrån det vi utforskar tillsammans med barnen i projektet. Föräldrasamverkan: På grund av restriktioner kommer ni inte bjudas in till något föräldramöte under hösten, utan på Berlockens blogg finns ett informationsbrev från våra rektorer Johanna Martinsson och Camilla Myrberg. Även lucia kommer att firas enbart med barnen. Under vårterminen ligger vår period för utvecklingssamtal då vi samtalar om ditt barns utveckling. Ni kommer i förväg få hem frågor att fundera över. Information från rektor publiceras nu enbart på vår blogg och även Rubinens verksamhet presenteras regelbundet på bloggen. Gå in på bloggen och starta en prenumeration så får ni en avisering varje något nytt finns att läsa. http://berlockensforskola.blogspot.com/ Om ni undrar något mer om vårt arbete, prata med oss på avdelningen! Varma hösthälsningar från oss på Rubinen/ Anneli, Jakob , Lena och My

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar