Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

torsdag 16 december 2021

Safiren, Hur undervisar vi matematik på avdelningen?

 Hej alla vårdnadshavare och barn på Safiren!

I förskolans läroplan står det ”Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. Nu ska jag kort redovisa hur vi undervisar matematik i förskolan.

Första bilden leker barnen roll-lek. Barnen handlar av varandra och använder sig av restaurangmenyn och diskuterar priserna på de olika sakerna. Vi använder oss av addition och vi pedagoger hjälper barnen att sätta ord på olika matematiska termer.

På bild 2 och 3, har vi skapandet i fokus och barnen ska göra en varsin tomte. Vi använder oss av olika geometriska former, så som trianglar, cirklar och kvadrater i vårt skapande. Vi diskuterar kring formerna och pratar om varierande former och vart i vardagen dem kan vara.    Inga kommentarer:

Skicka en kommentar