Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

måndag 20 december 2021

Safiren, Spel på ipaden?

 

Här om dagen fick jag fråga av en vårdnadshavare om vi spelar på ipaden.  Här kommer en kort redovisning om hur vi använder oss av ett spel i vår undervisning. 

De gånger barnen spelar har vi valt att använda oss av ett spel som heter Osmo, som är ett verktyg där barnen får arbete med fysik problemlösning med delarna som ingår. Vi använder mest utav tangram, där barnen får möjlighet att utveckla bl.a sina matematiska kunskaper. Barnen lär sig geometriska formar, problemlösning, färger, antal, ökad kreativitet och mycket mer. Barnen sitter sällan ensamma utan oftast är minst två kompisar som spelar, då det kollektiva lärandet är viktigt, här kan barnen diskutera och reflektera med varandra. När barnen spelen sitter även nästan alltid en pedagog med som stöttar barnen, sätter ord fenomen, och utmanar barnen vidare i deras tankar. Då det är vi pedagoger som gör en appen pedagogiskt.
Med vänlig hälsning Safiren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar