Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

måndag 21 februari 2022

Safiren v.8 vi introducerar programmering i vårt tema.

Hej alla läsare! 

Enligt förskolan läroplan ska barnen få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande. Vi har nu börjat introducera Bee-boten i vårt tema med några barn. Bee-bot är en robot som flyttar på sig utifrån hur barnen väljer hur en ska åka genom knapptryckningar. Barnen får alltså programmera robotens händelseförlopp.

I aktiviteten fanatisera vi att Bee-boten var en ambulans, som skulle åka och hämta ett barn som hade skadat sig, för att sedan åka tillbaka till sjukhuset. Barnen fick då programmera hur roboten skulle åka för att komma fram. I denna aktivitet får barnen utforska digitala verktyg, barnen får programmera, som utmanar dem i problemlösning, hitta mönster och ett steg för steg-lösning. I aktiviteten använda sig barnen även av olika matematiska begrepp.

Mvh SafirenInga kommentarer:

Skicka en kommentar