Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

måndag 11 april 2022

V.15

Här har vi påbörjat lite plantering som barnen efterfrågat.
Barnen fick välja om de ville plantera krasse, ärtor eller solros.
Barnen får följa hur plantorna växer och de hjälper till att vattna för att förstå att vatten behövs för att det ska växa. 
Plantorna står i fönstret, på så vis pratar vi också med barnen om att ljus behövs för att plantorna ska växa. Krassen har vuxit snabbast!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar