Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

tisdag 28 juni 2022

Information från Rektor

Tack för den här terminen och läsåret.

Jag vill börja med att rikta ett varmt tack för det här läsåret och det fina samarbete som vi har med Er vårdnadshavare. Ni är viktiga!
Nu har det gått ett år sedan jag ( Johanna) tog över som rektor för Berlockens förskola, det har varit roligt, spännande, innehållsrikt och också en utmaning. Under detta år har vi bland annat arbetat med att stimulera och ge möjligheter för barnen att språkutvecklas, vi har utvecklat vårt arbete med alternativ kommunikation samt arbetat med både inne- och utemiljön på olika sätt. Personalens engagemang för alla era barn är fantastisk att se men vi behöver också fortsätta vårt arbete för att alla barn ska utvecklas så långt det bara går. Barnen på Berlocken har varit väldigt framåt och det är roligt att som rektor komma och vara med och verkligen bli insatt av barnen i deras arbete. Deras välkomnande är så fint!

Just nu jobbar vi med att avrunda för detta läsår, allt från övergångar till skolan, utvärderingar av mål och projekt till att börja så smått att tänka höst och hur vi ska göra starten på nästa termin så bra och spännande som möjligt för alla barn, ”gamla” som nya.
Vi kommer att starta ett nytt TEMA i höst, ”DET VAR EN GÅNG… I SAGANS VÄRLD”. Att koppla på vårt tema i språkarbetet tror vi kan bidra till att barnens möjligheter att utveckla sitt språk ökar,
vi vill göra skillnad redan i förskolan och ge barnen god förutsättningar inför kommande år i skolan!

Våra stora mål/ utvecklingsområden nästa läsår kommer att handla om att utveckla språkarbetet änmer, att arbeta med en tydlig struktur för att ge barnen änmer inflytande samt att utveckla vårt arbete med jämställdhet i förskolan.

Måndag vecka 33 drar terminen igång med full fart, men innan dess väntar några veckor sommarförskola, Vecka 28-31 samarbetar Berlocken och Galaxen på Galaxens förskola, vecka 32 är varje förskola för sig.
Närmare information om sommarförskolan har gått ut till er som har omsorgsbehov.

Torsdag 6/10 samt Fredag 7/10 har förskolan STUDIEDAG för personalen
.
Det innebär att vi har den ordinarie verksamheten stängd för att ge personalen möjlighet till fortbildning och samlas för att arbeta med att utveckla förskolan. Detta sker 4 gånger under ett år, OM ditt barn har behov av omsorg dessa dagar så är det viktigt att anmäla det MINST EN MÅNAD innan till Rektor.

Nedan ser ni hur vi är organiserade och vilken personal som arbetar på just ditt barns avdelning:
I Paviljongen:
Diamanten: Carina, Sara, Lotta och Rita
Kristallen, Camilla K, Linda och Sabrie (vikarie för Camilla L som ska studera)
Pärlan: My och Ann-Sofie
I stora huset:
Smaragden: Matilda, Anna och Sevala
Safiren: Christina och Salma
Rubinen: Anneli, Jakob och Lena
Drakstenen: Emma, Maria och Rosa

I köket arbetar Enjael


Georgina kommer att arbeta där behovet är störst i väntan på annan placering i kommunen.
Mimmi är föräldraledig

På förskolan har vi också personer som har en tidsbegränsad servicetjänst, dessa varar i cirka 1-2 år.
Det är: Samira ( köket), Rima (Pärlan), Risaal ( Diamanten), Ruma  (Kristallen)

På enheten har vi också en utvecklingspedagog ( Maria), en specialpedagog (Lisa) samt en administratör (Pernilla), som också arbetar på fler förskolor.

I höst kommer förskolan att ha en och samma biträdande rektor; Pia Ekeblom, återigen Varmt välkommen till oss! Pia har redan börjat lära känna några avdelningar nu i vår. Telefonnr till Pia: 011-153320

OBS: I höst kommer Smaragden (i stora huset) och Pärlan (paviljongen) att vara öppningsavdelningar ( kl 6:15-7:15) och Smaragden blir förskolans gemensamma stängningsavdelning ( kl 16:30-18)
____________________________________________________________________________________________

Eftersom vi vet att språkutveckling är så avgörande för barnen under deras första år i livet Vi vill också skicka med en uppmaning till er nedan :

Textruta: Vi uppmanar er vårdnadshavare att läsa böcker med era barn hemma, en halvtimme om dagen har stor betydelse för läsutvecklingen och barnens ordförråd visar forskning. Prata med personalen om ni vill låna någon bok på förskolan, vi har böcker på olika språkÅterigen varmt tack för detta lärorika år! Vi vill även passa på att önska Er alla en skön och avkopplande sommar och hoppas alla får njuta av sol, bad och lata dagar.

 

Med Vänliga Hälsningar Johanna och Pia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar