Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

fredag 16 september 2022

Information från rektor

 Hej!

 Utifrån omorganisation på Berlocken har vi beslutat att stänga avdelningen Rubinen. Detta innebär att från och med 3/10 slås Rubinens avdelning ihop med Safiren, i Safirens stora härliga lokaler.


För att skapa en trygghet för barnen kommer organisationen se ut som nedan:

 

Lena och Anneli kommer att flytta med barnen från Rubinen och då bilda ett arbetslag tillsammans med Christina och Salma på Safiren.

Jacob kommer att börja arbeta på Diamanten tillsammans med Carina, Lotta och Rita som arbetar där.

För att barnen ska lära känna nya kamrater och pedagoger, kommer personalen redan nu i september börja med övergångsbesöken. Då ges det också möjlighet för barnen att bekanta sig i de nya miljöerna.

 

Under hösten kommer också Rubinens lokaler att rustas upp i och med att lokalen töms, det känns kul att det blir möjligt.

 

Med vänlig hälsning

 Biträdande rektor

Pia Ekeblom 011-153320

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar