Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

måndag 25 mars 2024

Till vårdnadshavare inför sommarplaneringen 2024

 Hej!

Nu närmar sig sommaren och det är dags att planera för ledigheter för både stora och små. För att vi ska kunna planera inför sommarförskola 2024 på bästa sätt ber vi er fylla i IST appen i temporärt sommarschema som har öppet mellan 26 mars – 5 april. Det är av stor vikt för oss att vi får in så korrekta uppgifter som möjligt och det är er arbetstid/studietid och restid som avgör omsorgsbehovet. Detta är sedan vårt underlag för planering av personaltäthet och sammanställning av barngrupperna. Om ni ej fyllt i temporärt schema i IST senast 5 april så räknar vi med att ert barn är ledigt.

Vi uppmuntrar er att aktivt sätta på notiser i appen så ni får påminnelser när aktiviteter sker i appen, så som att nya temporära schemaperioder läggs ut.

 Under veckorna 28 – 31 kommer vi att samarbeta med alla förskolor i Vilbergen/Björkalund, troligtvis kommer vi att vara på en annan förskola men i nuläget vet vi inte vilken. Förskolorna som samarbetar är samma förskolor som på studiedagarna. Mer information och slutgiltigt beslut kommer senare till er som anmält omsorgsbehov för dessa veckor.

Under sommarperioden v.28-31 arbetar en mix av ordinarie personal från de olika förskolorna samt vikarier. Vi kan inte garantera att det finns någon personal från just ditt/dina barns avdelning eller förskola under sommarperioden.

Barn med allmän förskoleplats är lediga skolans sommarlov 14 juni – 14 augusti.
Förskoleplatsen upphör automatiskt 31/7 för de barn som börjar förskoleklass 
Ht24.
När ni vårdnadshavare har semester/är ledig, är även barnen lediga från förskolan.

Med Vänliga Hälsningar Pia och Johanna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar