Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

onsdag 16 november 2022

Värdegrundsvecka

Förra veckan var det värdegrundsvecka här på förskolan. Vi pratade bland annat om hur vi kan vara bra kompisar och att alla ska få vara med. 

På yngrebarn läste vi böcker kring barnkonventionen, de så kallade kompisböckerna. Sedan pratade vi om vad som hände i böckerna och hur vi ska göra för att vara snälla.

På äldrebarn spelade vi upp teater för barnen utifrån kompisböcker samt ett avsnitt från djuren på djuris. Efter teatrarna samtalade vi med barnen kring de ämnen som kom upp under teatrarna för att barnen skulle kunna upptäcka att det är viktigt att vara en bra och snäll kompis genom att låta alla vara med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar