Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

fredag 29 oktober 2021

Informationsbrev från rektor

 Hej!

Här kommer informationsbrev från rektor

https://drive.google.com/file/d/1vRR4HYi3coWWlrLvex4plvdeMte9RhT2/view?usp=sharing

Information från Smaragden

Hej alla vårdnadshavare! Vi som arbetar på avdelningen Smaragden heter Anna, Matilda, Sevala, och som extra resurs i arbetslaget finns även Asmahan här under höstterminen. Vi arbetar pedagogiskt med 17 barn i vår barngrupp i åldrarna 2-4 år, där vi varje dag upptäcker omvärlden tillsammans med våra barn. I början av höstterminen välkomnade vi barnen med en målarstation, där barnen tillsammans fick måla stora tavlor i färgerna grönt, rött, gult och blått. Vi pedagoger utgick från Läroplanen Lpfö18´s mål om att dels främja barnens förmåga att ”Utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga” samt ”Utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska” när vi planerade vårt välkomnande. Då vi såg ett växande intresse hos barnen för att måla och just för att blanda färger, valde vi att spinna vidare på detta, vilket resulterade i projekt Färg. I vårt projektarbete har vi valt att dela in barngruppen i tre mindre grupper, för att alla barn ska få chansen att synas och höras, och känna sig delaktiga i vårt projekt. Vi tänker att barnen självständigt ska få utforska vår ateljé, då olika färger, material och skapande är ett bra verktyg för att utveckla barnens tillit till sin egen kan själv- känsla. Vi kopplar även Färg-projektet till läroplansmålet om naturvetenskap, där vi tänker ta in vår natur från vår närmiljö in på Smaragden, och tänker att barnens språkutveckling kommer gå som en röd tråd genom detta projekt. När nu hösten och vintern nalkas vill vi påminna om att titta över vilka kläder era barn har på sin hylla och i hallen, då vi går mot kalla och blöta tider. Att kika in i torkskåpet dagligen är även ett tips, för att hålla reda på era barns kläder som kan bli blöta under dagen. Märk gärna era barns kläder med namn, så hittar de lättare tillbaka till rätt hylla. Extra ombyten är att föredra, och gärna varmare alternativ, så vi kan växla kläder efter väder. Vi ser fram emot att fortsätta utforska vår verksamhet med era barn! Med vänlig hälsning, Anna, Matilda, Sevala och Asmahan

Information Kristallen

 Här kommer det lite information i från oss på kristallen, den sitter även i vår tambur  😊 


Trevlig helg på er 😊


Information från Drakstenen

 Hej alla vårdnadshavare på Drakstenen!

Nu är terminen igång och det är roligt att spendera dagarna med era barn. Vi kommer att ha en barngrupp med totalt 15 barn mellan åldrarna 1 till 2,5 år. Under hösten har vi välkomnat många nya barn till gruppen och de har blivit väl mottagna av Drakstenens barn. Nu under resten av terminen har vi som förslag att börja med ett nytt projekt om de olika årstiderna. Vi har gjort höstpyssel med löv tillsammans med barnen och pratat om och upptäckt hur gården ser ut på hösten. Oj, vad kul det är med löv!

Fråga gärna era barn hemma vad de är intresserade av att göra och berätta för oss. Vi är nyfikna på att veta vad de är intresserade av så att vi kan anpassa vår undervisning efter barnens intressen. Har ni tankar och funderingar kom gärna till oss.


Vi vill även påminna er om att märka era barns kläder med namn, vilket underlättar för oss, er och eventuella vikarier. Det är bra om barnen har minst ett ombyte på sin hylla om något blir blött eller kladdigt. Ta med kläder efter väder, vi är ute minst en gång varje dag. Ha som vana att titta i båda våra torkskåp innan ni går hem. 

Vi sätter upp lappar med information på anslagstavlan vi har i hallen, där finns även månadens matsedel.

Vi vill även fortsättningsvis att ni friskanmäler era barn innan kl 11 dagen innan ni kommer tillbaka efter sjukdom. Ring eller skicka sms. Det går även bra att skicka sms med friskanmälan eller sjukanmälan under kvällar och helger

Vi ser fram emot att fortsätta terminen tillsammans med era barn!    

 

Med vänlig hälsning

Maria, Emma & Rosa. 

Safirens "föräldramöte". Vi informerar om vår verksamhet.

 

Informationsbrev från avdelningen Safiren.

Hej alla vårdnadshavare på Safiren, här kommer ett informationsbrev från Hugo, Salma och Christina, som är de tre som jobbar på avdelningen.

Vi är för stunden 18 barn i åldrarna 2-4 år, som går på Safiren. För att möjliggöra att alla barnen ska få komma till tals, få uttrycka sig, bli lyssnade och sedda under sin vistelsetid på förskolan har vi valt att jobba i mindre grupper under dagen. Gruppkonstellationerna bestämmer vi efter bland annat vilka era barn leker och umgås med, men även så att de kan utmana varandra i både leken och sitt lärande.

Enheten och förskolans tema är ”i nuet”. Utifrån att observerat barnen, diskuterat med barnen samt diskuterat i arbetslaget, har vi utgått från begreppet ”vän”. För att sedan i våra projektgrupper låtit barnen reflektera kring ordet vän och skapat tankekartor där vi fann att begreppet ”tillsammans” var något som alla projektgrupper uttryckte. Så nu kommer vi att ha begreppet ”tillsammans” som utgångspunkt i planeringen av vår undervisning. Syftet med vårt tema är att stärka gemensam-känslan i gruppen, öka samarbetet och att öka barnets förmåga att ta ansvar för samvaron i gruppen. I temat kommer vi även jobba med olika böcker kring temat tillsammans, just nu jobbar vi med kring boken Alla tre vill leka två av M. Nilsson Thore. Vi kommer även jobba aktivt med barnens språkutveckling, där högläsning och böcker är viktig komponent för att möjliggöra det. En så länge har vi introducerat olika lekar där barnen får leka i en grupp, skapat olika alster där barnen har målat i par eller i grupp, vi har lekt en annan version kurragömma som ska främja samarbetet och öka diskussioner kring barnen. Under hösten kommer vi fortsätta med andra undervisningssituationer kring vårt tema, som ska främja barns lärande. Fokus med vårt tema är inte att förmedla värderingar och åsikter om hur något är eller ska vara, utan låta barnen uttrycka sina tankar och idéer, och tillsammans skapa givande aktiveter, diskussioner och som bidrar positivt till barnens lärande.

När vi inte arbetar med vårt projekt erbjuder vi en verksamhet där vi försöker utmana barnen med material och miljöer utifrån barnens intresse och utvecklingsnivåer. För stunden är barnen intresserade av olika skapande-former som måla, rita eller skapa med lera. Barnen gillar även att konstruera med vårt byggmaterial där våra magneter är en återkommande favorit bland barnen. Rolleken har också en stor betydelse i barnens  vardag, där barnen leker olika familjekonstellationer, men även nu börjat leka tåg- och båtrollekar.

 Vi försöker även utmana barnen i bli mer självständiga under dagen som exempelvis vid på – och avklädning av utekläder. Detta medför dock att en strumpa kan försvinna eller en högersko på en vänsterfot, men i längden ser vi fördelar med detta. Både ur ett motoriskt och ur ett självständighetsperspektiv. Vi ser även vikten av att vara ute mycket med barnen även när graderna blir kallare eller regnmolnen är framme, då det bidrar positivt till barnens utveckling och lärande.

Slutligen, anser vi att den dagliga kontakten med er vårdnadshavare är viktig för vår verksamhet och uppskattar en kontinuerlig samverkan med er. Titta även till vår blogg till och från för uppdateringar kring vad vi gör om veckorna http://berlockensforskola.blogspot.com/

 

Trevlig höst Hugo, Christina och Salma.

Föräldrainformation ersätter årets föräldrarmöte.

 

                                            Välkomna till Diamanten!

Avdelningen med 25 pigga, glada och nyfikna femåringar. Vi som arbetar här är Carina, Sara, Lotta och Rita samt vår extratjänst Risal som är här 75 %. Vi arbetar utifrån läroplanen Lpfö 18, vår vision, Norrköpings kommuns uppdragsplan samt skollagen.

 

Det har gått en tid på terminen nu och vi har lärt känna varandra. Vi har kommit igång med vårt projekt Handbok för Superhjältar. Barnen är mycket intresserade, de fångas av boken och det som händer i den.

I verksamheten tar vi tillvara barnens nyfikenhet, fantasi och kreativitet. Vårt fokus ligger på språk och språkutveckling

Vi delar barnen i två grupper fm och em. Barnen har en grupp tillsammans med dem i samma kapprum. Den blå gruppen är i kapprummet längst bort och den röda gruppen i det första kapprummet. Jämn vecka har blå grupp projekt inne ti och to onsdag försöker vi komma iväg till skogen eller en lekpark. Udda vecka har röd grupp projekt inne ti och to onsdag försöker vi komma iväg till skogen eller en lekpark.

En dag på Diamanten.

6.15 öppnar förskolan. Våra barn är på Pärlan första timman.

7.15 går vi till Diamanten.

7.30 äter vi frukost.

9.00 går den ena gruppen ut den andra jobbar med projektet.

11.15 äter vi lunch.

12.00 går den ena gruppen ut (den som varit inne på fm).

14.30 äter vi mellanmål.

16.00 går vi ut.

16.45 sammanslagning med övriga avdelningar i huset.

18.00 stänger förskolan.

 

V. 43 Pärlan

 Hej!

Barnens intresse för sångerna och våra ramsor är fortfarande stort. De sätter sig flera gånger under dagen på mattan och vill ha ”samling” och sjunga. Vi har haft lite extra fokus på ”Hoppe hare” då vi såg att barnen gärna lekte med vår hare. Vi har pratat om vad den äter och var den bor. Vi fick flera förslag på vad den äter, tex. ”godis och glass” och att den bor i ”lagården”.

En saga som barnen också vill att vi läser och dramatiserar varje dag är ”Bockarna Bruse” med trollet.

onsdag 27 oktober 2021

måndag 25 oktober 2021

Safiren, V.42. Vi leker!

 

Hej alla vårdnadshavare och barn!

Vi arbetar vidare i våra projektgrupper kring vårt tema ”tillsammans” (kommer ett informationsbrev längre fram i veckan med mer information).

Vi vill utmana barnen till att samarbeta, diskutera och skapa positiva erfarenheter med varandra i leken. Detta för att utveckla barnens språkförmåga och barnets samspel med varandra. Denna vecka har vi lekt olika rollekar, bland annat en tåglek som var uppskattad bland barnen, vi har gjort ett försök till världsrekord till längsta byggnad av plusplus (Se bild). Vi har även utformat en annan form av kurragömma med barnen utomhus.

MVH Safiren. 
fredag 22 oktober 2021

V. 42 Pärlan

Hej!

 Vi fortsätter vårt projekt med sång och ramsor och har nu en till ramsa som vi gör tillsammans.

Vi har även börjat måla då barnen efterfrågat det. Alla barn har fått prova och de var intresserade, de tog på sig förklädet och fick välja vilken färg de ville ha. Någon ville endast måla med en färg medan andra ville prova flera. De började att måla med penseln som de valt, sen målade någon på handen och tryckte på pappret, några målade med handen eller fingrarna och någon tog burken med färg och dunkade ut färgen på pappret. Man kan måla på många olika sätt!

måndag 18 oktober 2021

Projekt Färg!

 Vecka 41 har vi i vårt projekt Färg introducerat vår ateljé för barnen, med målet att barnen ska kunna måla självständigt! Barnen har efter instruktioner tagit på sig målarrockar, tagit fram färger, papper och penslar, samt målat med valfria färger. Att blanda olika färger och få känna att de kan själva har lyfts som mest roligt.fredag 15 oktober 2021

v41

 Hej hej bloggen,

Denna vecka har röda gruppen varit i skogen och lekt Följa Sara där vi övat på motoriken.

Det byggdes hus till ekorrar mm. 

I projektet har vi skapat vingar tillsammans, detta för att Lisa i boken skulle lära sig att flyga. Kan vi flyga?

Vi har även pratat och övat på känslorna glad och ledsen. 

Blåa gruppen har varit på en lekplats i närområdet,  

haft röris där barnen övar på motorik och de pratat om var de bor  och vilken adress de har. 

Trevlig helg!

 onsdag 13 oktober 2021

Safiren V.41. Vi introducerar höstens tema.

Hej alla vårdnadshavare och barn, ber om ursäkt för dålig uppdatering här, lovar det ska bli förbättring under hösten.

Under sensommar och början av hösten har vi pedagoger följt, observerat och diskuterat barnen vad de har för intressen, för att sedan kunna välja ett Tema för Safiren. Vi har nu landat i Temat ”vän”.  Förhoppningsvis kommer vi skapa många nya insikter, erfarenheter och kunskaper tillsammans med barnen. Vi har nu introducerat temat för barnen, och börjat läsa boken ”Alla tre, vill leka två”, pratat kring känslor som kan uppstå olika situationer, samt dramatisera olika händelser som uppstår.  


fredag 8 oktober 2021

Kristallen v.40

Hej alla barn och vårdnadshavare!

Vi har under den här veckan på kristallen fortsatt med att måla och provat olika verktyg att måla med. Vi fortsätter i höstens anda och har målat pumpor med diskborstar. När de hade torkat så fick barnen sätta dit ögon också, pumporna sitter i vår tambur så titta gärna där 🤩

Vi har provat att göra äppletryck med. Vi delade ett äpple och lät barnen doppa äpplet i färg för att sedan trycka på pappret. Nästa gång tänkte vi prova att göra tryck med citroner 😊


Sedan degar vi fortfarande, vi provar olika former, vi gjorde bollar som de sedan tryck till och gjorde fingeravtryck i 🥰


Trevlig helg på er!
Önskar Kristallen 


Hösten är här

 Den här vecka när vi varit ute har vi undersökt flera ”saker” i naturen. Det har fallit ner massor med löv som vi kunnat se olika storlekar och färger på. Någon dag blåste det så mycket att löven föll i huvudet på oss. Vi gjorde en stor hög att hoppa i och skorna kunde gömma sig. 


Vi plockade också kastanjer som var små och stora som vi räknade. Några kastanjer fick också bada i vattnet som vi öste från alla vattenpölar.Rubinen v. 40

Hösten har nu gjort sitt inträde och så har även Rubinens projekt där vi kommer fokusera på djur och natur. 
Vi har under v.39 gjort en utflykt till en skogsdunge där vi hittade snigelsnäckor, löv och annat som vi tog med oss hem för att titta närmare på, samt att vi skapade ett fint höstcollage tillsammans. 
Vi har även under v.40 plockat löv och kastanjer på vår egna gård som vi lagt upp på en bricka där barnen utforskar med luppar och förstoringsglas.Höstlovet närmar sig!

 Hej vårdnadshavare! Nu börjar höstlovet att närma sig och vi vore tacksamma om ni meddelar om era barn har fått ändrade omsorgstider eller om det blir lediga den veckan. Vi har satt upp lappar på våra dörrar som en påminnelse 😊


fredag 1 oktober 2021

Höst

 

Hej hej Bloggen!

Denna vecka har det varit mycket frånvaro bland barnen.

Men vi hoppas att flera är friska till nästa vecka.

Vi har varit i skogen, där lekte vi lite och tog med lite material till våran avdelning.  Vi har höst pysslat, gjort lite finare i våra lokaler. 

Till fredagsfilmen bjöds det på popcorn och mys. 

En liten påminnelse att se över er era barns kläder. Vi är ute varje dag så det är bra om de har kläder som passar efter väder.


Trevlig helg!