Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

onsdag 21 december 2022

Jul på Safiren

Vi har under de sista veckorna arbetat med lite pyssel och förberedelser inför julen. Barnen är mycket förväntansfulla.

God jul och Gott nytt år önskar alla vi på Safiren!

 

Hela Berlocken har under hösten arbetat med enhetens tema: Det var en gång…I sagans värld.
På Safirens avdelning har vi valt att arbeta med boken: Sagan om den underbara familjen Kanin - Godistrollet.

Boken har väckt stort intresse och engagemang hos barnen som har fascinerats av livet på godisfabriken och vi har samtalat mycket om Lillebror Kanins och Godistrollets känslor. Barnen har också med hjälp av en känslokarta fått sätta ord på sina egna känslor.

Barnen har fått skapa utifrån boken med hjälp av kolkritor och kladdkritor.
Vi kommer under vårterminen arbeta vidare med detta projektarbete.
 

tisdag 20 december 2022

Information och God Jul

När vi startar upp vårterminen kommer 6 nya barn att börja hos oss på Pärlan. Vi kommer då att vara 13 barn i barngruppen och Sabrie kommer tillbaka och arbetar hos oss.

Vill tacka för den här tillsammans med er och era barn. 

God jul och Gott nytt år

önskar My och Ann-Sofie


tisdag 13 december 2022

Luciafirande


 Idag har alla barn och personal på Pärlan och Kristallen firat lucia tillsammans. Vi sjöng alla luciasångerna och avslutade med en pepparkaka

måndag 28 november 2022

Luciafirande 13/12—22

 Hej alla vårdnadshavare!

Det börjar dra ihop sig för Luciafirande och i år så kan vi äntligen fira det tillsammans med er och barnen. Den 13/12 kl. 15.30 på kullen utanför Safiren, kommer det att äga rum. De barnen som vill ta med sig utklädnad kan göra det. Vi kommer att sjunga lite sånger och efteråt så bjuds det på varm glögg och pepparkakor. 

Varmt välkomna önskar all personal på BerlockenBlå dörren

 Nu har vi fått knacka på den blå dörren på riktigt! Förra veckan pratade vi om vad som finns bakom den blå dörren och barnen är ivriga att berätta om allt som finns där bakom.


 I vår blå låda finns nu både en anka med balja, en bil och en potta, precis som lilla Kalle har i boken. Barnen var dock noggranna med att påpeka för oss att vi saknar både boll och borste så vi får se vad som dyker upp härnäst. 


Slutligen kom det ju massvis med snö förra veckan och barnen var inte sena med att rulla snöbollar så vi byggde en snögubbe tillsammans som vi lekte med. Visst blev den fin!?


onsdag 16 november 2022

Värdegrundsvecka

Förra veckan var det värdegrundsvecka här på förskolan. Vi pratade bland annat om hur vi kan vara bra kompisar och att alla ska få vara med. 

På yngrebarn läste vi böcker kring barnkonventionen, de så kallade kompisböckerna. Sedan pratade vi om vad som hände i böckerna och hur vi ska göra för att vara snälla.

På äldrebarn spelade vi upp teater för barnen utifrån kompisböcker samt ett avsnitt från djuren på djuris. Efter teatrarna samtalade vi med barnen kring de ämnen som kom upp under teatrarna för att barnen skulle kunna upptäcka att det är viktigt att vara en bra och snäll kompis genom att låta alla vara med.

måndag 7 november 2022

Deg

Nu har vi haft höstlov och mycket frånvaro av barnen tyvärr. Men de barnen som har varit här har fått prova att baka med play doh-deg. Vissa lite avvaktande och andra väldigt nyfikna. Men de tyckte om att göra handavtryck i leran. Och självklart har vi också en ljus- och en mörkblå deg som barnen får välja mellan eftersom vi pratar om blått utifrån ”Knacka på”-boken.  

fredag 21 oktober 2022

Planen mot kränkande behandling och diskriminering ( sammanfattning)

 Alla barn ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.

Syftet med planen är att beskriva förskolans arbete beträffande barns lika rättigheter och möjligheter. Förskolan ska arbeta både främjande och förebyggande för att skapa en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Det främjande arbetet handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling som sker i den dagliga pedagogiska verksamheten.

Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja de risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling som nulägesanalysens dokumentation visar på.

Varje år upprättas en plan på förskolan som utgår från dokumentet ”Värdegrundad verksamhet i Norrköping” som bygger på skollagen, diskrimineringslagen och barnkonventionen. Planen  utvärderas vid läsårets slut.

Delaktighet

All personalen ska medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet, stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter, missförstånd, kompromissa och respektera varandra

Värdegrundsarbete sker dagligen och barnen ska ges möjlighet att påverka och bli delaktiga i arbetet bl. a genom att vi för dagliga samtal om värdegrundsfrågor utifrån barnen och gruppens behov.

Vårdnadshavarnas blir delaktiga i planen genom att den finns tillgänglig på varje avdelning och en sammanfattning läggs ut på förskolans blogg. Utbildningens innehåll gällande värdegrundsarbete informeras även på exempelvis introduktionssamtal, utvecklingssamtal och  övriga möten för vårdnadshavare.

Vårdnadshavarna genomför en gång vart annat år en kommungemensam vårdnadshavare enkät angående deras upplevelse av verksamheten vilken ligger till grund för de åtgärder som finns i planen.

Arbetssätt

Det kan vara svårt för yngre förskolebarn att sätta ord på sin upplevelse. Därför ser vi vikten av närvarande pedagoger i barngrupperna som är observanta och beredda att ingripa i konkreta situationer. På förskolan kan vi få kännedom om kränkande behandling eller trakasserier mot ett barn genom att pedagoger uppmärksammar det, att barnet berättar, att vårdnadshavare tar kontakt eller genom någon annan. När personal på förskolan får kännedom om att ett barn blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling har vi särskilda rutiner för att upptäcka, åtgärda och utreda och berörda vårdnadshavare informeras.

Vad kan man göra hemma?

Det är av stor betydelse att hemmet och förskolan har en öppen dialog och känner stöd och 

förtroende för varandra. Vårdnadshavare bör prata med barnet hemma, vara

lyhörd och uppmärksam på eventuella signaler.

Vid minsta misstanke om att något inte är som det ska vara bör du som vårdnadshavare

kontakta personalen på förskolan. Vid en eventuell anmälan kontaktar personalen rektor 

Johanna Martinsson (Galaxen) biträdande rektor Pia Ekeblom ( Berlocken).

Som stöd i arbetet mot kränkande behandling och diskriminering finns

Hanna Martinsson tele 011-151213, hanna.martinsson@norrkoping.se 

Barnrättsombud i Norrköpings kommun.

 

Årets planerade åtgärder i korthet

 

·         På alla avdelningar arbetar med spontan och planerad undervisning i mindre sammanhang både ute och inne. Detta för att öka barnens kommunikationsutrymme och inflytande över sin utbildning.

 

·         På varje avdelning sker ett medvetet arbete med att bredda basen. Detta för att utveckla barnens möjligheter att kommunicera på olika sätt och att alla barn oavsett funktionsförmåga ska kunna delta på lika villkor som andra i förskolan.

 

·         På varje avdelning använder vi tydliga strategier medvetet kring arbetet med jämställdhet, för att öka barnens möjligheter att möta samma förutsättningar oavsett kön samt utmana traditionella könsnormer.

måndag 17 oktober 2022

Instrument

 Förra veckan fick barnen möta Kalles trumma. Vi sjunger medan barnen får spela på trumman. Vi har också pratat om att det finns olika instrument och har där med plockat fram äggmaracas som barnen också får spela med när vi sjunger. 


I torsdags var det också Berlockenloppet. Alla barnen på pärlan, kristallen och drakstenen var på lilla gården, hade uppvärmning och sedan sprang vi ett varv runt gården. Vissa barn tyckte det var så roligt så de sprang fler varv! Sedan fick de en varsin medalj för sin medverkan. 


fredag 14 oktober 2022

Informationskvällar inför skolval

 


Norrköpings kommunala grundskolor bjuder in till informationskvällar.
Läs mer på  norrkoping.se/informationskvallar
Berlockenloppet

På torsdagen genomfördes det årliga Berlockenloppet. De äldre barnen sprang en runda på den stora gården och fick en medalj vid målgång. Innan loppet hade vi en gemensam uppvärmning till musik. 

måndag 10 oktober 2022

Möte för vårdnadhavare

 Information från mötet i torsdags

* Gemensam information från rektor.

* Från 1 oktober samarbetar vi och Kristallen genom hela dagarna. Det innebär att öppning i paviljongen sker på Pärlan och att vi efter klockan 16 är på Kristallen. Kom gärna in på avdelningen när ni hämtar era barn, barnen kan vara på både Pärlan och Kristallen innan klockan 16. 

*Vi berättade hur en dag på Pärlan ser ut med extra fokus på leken och på projektet. 

*Det finns kvarglömda kläder på skohyllan i tamburen. Titta gärna igenom om ni saknar något. Plockas bort fredag 14 oktober.

Hälsningar My och Ann-Sofie

Polyglutt home access

 

Det här är Polyglutt förskola Home Access:

·         En bilderbokstjänst med böcker inlästa på över 60 språk

·         Konton för vårdnadshavare för användning i hemmet

·         En möjlighet att väcka barnens läsintresse, träna modersmål, samt stimulera språkutveckling

·         Särskilt utvalda bilderböcker med text på svenska (nästan1300 i dagsläget, antalet titlar ökar kontinuerligt)

·         Böcker med TAKK, teckenspråk och syntolkning

·         Fungerar på webb, iPad, Androidplattor och mobiler


För att kunna använda:

·         Läsplatta eller smart telefon

·         Hämta appen Polyglutt från Appstore (IOS) eller Google Play (Android).
Logga in med användarnamnet och lösenordet du fått från förskolan.

 

·         Dator

·         Gå till http://app-polyglutt.se/ och logga in med användarnamnet och lösenordet du fått från förskolan.

Film om hur du kommer igång:

Home Access - Kom igång - YouTube

fredag 30 september 2022

Snälla stäng grinden!


Snälla stäng grindarna efter er!

Det är ofta vi eller ni upptäcker att grinden inte är stängt och låst ordentligt. 
Grinden skall vara stängd med båda kedja och låset. 
Detta är för era barns säkerhet. 


 

måndag 26 september 2022

Pärlan - Knacka på

 Vi har fortsatt att läsa boken och tittat extra vad som finns bakom blå dörren. Lilla Kalle har varit med när vi pratat om vad vad man kan göra med sina händer, vad fingrarna heter och andra kroppsdelars namn. Vi sjunger ”Klappa händerna så fort du kan”, ”Var är tummen” och andra sånger som barnen vill. 

När vi tryckte våra händer fick barnen välja färg, någon skrattade för det killade i handen och någon har tittat på för de inte vill,  men kanske hen vill någon annan dag.


fredag 16 september 2022

Information från rektor

 Hej!

 Utifrån omorganisation på Berlocken har vi beslutat att stänga avdelningen Rubinen. Detta innebär att från och med 3/10 slås Rubinens avdelning ihop med Safiren, i Safirens stora härliga lokaler.


För att skapa en trygghet för barnen kommer organisationen se ut som nedan:

 

Lena och Anneli kommer att flytta med barnen från Rubinen och då bilda ett arbetslag tillsammans med Christina och Salma på Safiren.

Jacob kommer att börja arbeta på Diamanten tillsammans med Carina, Lotta och Rita som arbetar där.

För att barnen ska lära känna nya kamrater och pedagoger, kommer personalen redan nu i september börja med övergångsbesöken. Då ges det också möjlighet för barnen att bekanta sig i de nya miljöerna.

 

Under hösten kommer också Rubinens lokaler att rustas upp i och med att lokalen töms, det känns kul att det blir möjligt.

 

Med vänlig hälsning

 Biträdande rektor

Pia Ekeblom 011-153320

måndag 12 september 2022

Knacka på

Full fart mot hösten! Förra veckan började vi läsa boken ”Knacka på” för barnen, den boken kommer vi fortsätta med i vårt tema under hösten. Barnen tycker den är så intressant att de nog helst skulle vilja ha varsin bok som de kan knacka i. 

Barnen har också fått träffa lilla Kalle från boken, som finns bakom den blåa dörren. Vi har pratat om våra namn och våra kroppar och kroppsdelar. tisdag 6 september 2022

Uppstart på tema

 Förra veckan hade vi på yngrebarn uppstart på vårt tema ”Det var en gång i sagans värld”. När vi var ute fick barnen bland annat lyssna på sagorna ”Sagan om lilla gumman” och ”Bockarna Bruse” och det fanns  böcker som vi kunde läsa tillsammans
onsdag 31 augusti 2022

Berlockens sagotema

Idag hade de äldre avdelningarna uppstart för höstens tema som kommer handla om sagor och litteratur. Vi gick en sagostig runt gården där fyra olika sagor presenterades.

 Rödluvan och vargen


Guldlock och de tre björnarna

Alfons Åberg

   
                                                         Musse och Helium


torsdag 25 augusti 2022

Avgiftskontroll för år 2020

 

NU BÖRJAR AVGIFTSKONTROLLEN IGEN

 

Information om Avgiftskontrollen

Under 2022 genomför vi kontroll av de avgifter som betalades under 2020. Vi jämför de inkomstuppgifter du lämnat till oss för 2020 med den totala taxerade inkomsten du hade enligt Skatteverkets register. Om de uppgifterna inte stämmer överens, kan du betalat för lite eller för mycket i barnomsorgsavgift.

Avgiften för förskola och fritidshem grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Det är de inkomster du betalar skatt för som räknas.

Varje vårdnadshavare har ansvar för att de uppgifter vi har om inkomst och familjeförhållanden är aktuella och stämmer. Uppgifterna lämnas på heder och samvete.

De som betalat för lite får först ett brev med information om hur mycket man ska betala och därefter en faktura. De som betalat för mycket i avgift får ett brev och därefter ett utbetalningskort.

Delbetalning och anstånd

Ni kan själva delbetala innan förfallodatumet, med samma OCR-nummer som står på fakturan.
Utbildningskontoret ger inte några anstånd, förlänger inte förfallodatumet.
Om fakturan inte betalas inom förfallodatum, går den över till kommunens Inkasso.
EFTER att ni har fått ett Inkassokrav, kan ni kontakta Inkasso för att göra upp en avbetalningsplan, delbetala fakturan.

Vill du veta mer?

Mer information om avgiftskontrollen finns på www.norrkoping.se


Betalar du rätt avgift idag?

I vår e-tjänst, http://forskolafritid.norrkoping.se kan du se dina aktuella uppgifter. Där kan du ändra dina inkomstuppgifter, lägga till/ta bort sambo och ansöka om delad plats.
Gå in och kontrollera att dina uppgifter stämmer!

Det krävs e-legitimation för att använda e-tjänsten.
Om du inte har tillgång till e-legitimation kan du få personlig hjälp på Kontaktcenter, Trädgårdsgatan 21 eller på telefon 011-15 00 00.

onsdag 24 augusti 2022

IST Home Skola

 Hej alla vårdnadshavare och välkomna till en ny termin. 

Norrköpings kommun har skapat en hemsida med all information om appen IST Home Skola. Där kan ni gå in och läsa om det är något ni undrar över kring appen. Följ länken nedan för att komma till informationssidan.

http://norrkoping.se/skola-och-forskola/grundskola/ist-home-skola

Självklart kan ni också fråga personalen på förskolan också!