Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

måndag 30 oktober 2023

Rubinen

 Inom vårt projekt Form och Färg har vi hu arbetat med formen kvadrat och färgen röd. Barnen har letat efter kvadrater i vår miljö, klistrat kvadrater och lagt kvadrater med kaplastavar.Drakstenens terminstart

 Vi på Drakstenen arbetar med projektet ”Petter och hans 4 getter”. Till en början har vi introducerat boken och läst den för barnen och de har själva fått återberätta sagan. Genom detta har vi uppmärksammat barnens språk. Vi har använt oss av både bok och flanosaga. Barnen har även fått rita utifrån boken. Vi kommer att fortsätta arbeta med projektet för att utveckla och utmana barnens språk. 

Hela förskolan är med i Läslyftet där vi pedagoger läser texter och får uppgifter att genomföra i barngruppen. Vi har valt ut vissa matematiska begrepp som vi använder extra mycket vid måltiderna. Kom gärna in och titta på matborden vilka ord vi har fokus på just nu. 

På informationsmötet för vårdnadshavare tog vi upp en del punkter: 

- Meddela ändringar i tider och håll de tider som står i schemat. Hämta tidigare går alltid bra, men meddela om ni blir sena. 

- Namnmärk barnens kläder. Kolla båda torkskåpen och häng tillbaka eller ta hem. Se till att det finns flera ombyten och lägg extrakläderna i lådan på hyllan.

- Är barnet sjukt så ring eller skicka sms och lägg in i Ist. Friskanmäl senast klockan 11 dagen innan ni kommer tillbaka.

- Lämna egna leksaker hemma eller på hyllan.


måndag 9 oktober 2023

Safirens projektstart


 Vid vår projektstart gjorde vi ett experiment med en ballongraket som fick symbolisera vårt tema Transport.