Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

fredag 21 april 2023

Värdegrundsarbete på Safiren

I slutet av mars månad firade hela förskolan Rocka sockor där vi belyser allas lika värde och demokrati och ansvar mot varandra. Vi har efter det fortsatt i våra projektgrupper att samtala, titta på filmer och läsa olika böcker som tar upp ämnet hur vi ska behandla varandra. Här ser ni några av bilderna i böckerna som har engagerat barnen mycket och lett till givande samtal.

tisdag 11 april 2023

Välkomna att låna en bokpåse i vårt bibliotek

Pärlan ”Gröna dörren”

 Nu har vi gått vidare med att öppna gröna dörren. 

Där bakom fanns apor som vi pratade om hur de ser ut. Aporna har också kuddar som har olika mönster. Vi pratade också om vad vi har för mönster på våra kuddar hemma.