Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Här kommer vår sammanfattning av Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Vill ni läsa hela planen finns den på förskolan.

Översätt till andra språk
Om ni väljer att översätta texten till annat språk kan vi inte garantera att texten blir korrekt.
Om ni vill översätta använder ni verktyget "Translate" till vänster.