Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

tisdag 28 februari 2023

Sportlov

 Förra veckan tog vi en liten paus från vårt projekt eftersom flera av barnen var lediga. I samlingarna lade vi fokus på sagor och våra sagopåsar. De är väldigt uppskattade, barnen frågar ofta efter dem och vi läser sagorna ofta under samlingarna även när vi har vårt projekt. 

Följande sagor är mest populära just nu: 

                                           Lisen kan inte sova 

Bockarna Bruse 


Det lilla huset 


Sagan om den lilla gumman 


tisdag 14 februari 2023

Röda lådan

 Nu har vi äntligen fått knacka på den röda dörren i boken. Där inne finns det sju stycken kaniner.Barnen har även knackat på den röda lådan. Där trodde de till en början att lilla Kalle fanns. Men nu vet de att det finns kaniner även där. 


Vi pratar om vad kaninerna äter, hur många de är och vilka färger de har. Barnen tycker kaninerna är väldigt gulliga och vill gärna klappa dem och krama dem. fredag 3 februari 2023

Pärlan projekt

 

Nu har vi startar upp vårt projekt med boken ”Knacka på”. Vi började med att titta tillbaka i blåa lådan och vad som finns bakom blå dörren. Vi pratade om sakerna som ”Lilla Kalle” har och sjöng sångerna vi gjorde när vi hade projekt före jul.
Vi tog också fram den röda lådan och funderade vad som kan vara i den. Vad finns bakom röda dörren?