Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

Sjukanmälan

Om ert barn är sjukt eller ledigt behöver du meddelar oss på förskolan.
Du som vårdnadshavare gör sen en friskanmälan på ditt barn före kl. 11.00 dagen innan barnet ska komma tillbaka.


Telefonnummer till oss är :
Drakstenen: 073-8531587
Rubinen: 073-8531588
Smaragden:073-8531590
Safiren :073-8531589
Diamanten: 073-8531591

Sjukt barn - vara hemma eller i barngrupp?


Du kommer säkert många gånger ställas inför frågan: Är mitt barn tillräckligt friskt för att vistas i grupp med andra barn?

Det är viktigt att du utgår från barnets behov. Då ditt barn vistas i barngrupp ska det vara så piggt att det orkar delta i de ordinarie aktiviteterna. Det är du som förälder som är expert på ditt barn och kan göra de rätta bedömningen på hemmaplan. Ha dock i åtanke att ett piggt barn hemma kanske ändå inte orkar med det höga tempot på förskolan.

Självklart kontaktar vi dig om ditt barn skulle insjukna eller skada sig under dagen eller att vi ser att barnet inte orkar med förskolans utbildning. Därför är det oerhört viktigt att du meddelar oss om du byter telefonnummer, flyttar och/eller byter arbete.

Vid magsjuka.
Om ditt barn har magsjuka, rekommenderar vi att ni håller eventuella syskon hemma under hela sjukperioden. När barnet har varit magsjukt, ber vi er föräldrar hålla barnet hemma minst 48 timmar från sista kräkning eller diarré, detta enligt 1177's rekommendationer för att slippa spridning.