Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

måndag 28 februari 2022

Pärlan v. 9

 Nu har vi utforskat snön.

Här har vi gjort stora och små snöklot. Vilket är störst och vilket är minst?Vi fyllde också två skålar med snö, där vi först pratade om hur olika den kändes. Den var ”mjuk” och ”hård” och ”kall”. Dagen efter när vi tittade på den upptäckte vi att ”oj, det var vatten och stenar”.

måndag 21 februari 2022

Safiren v.8 vi introducerar programmering i vårt tema.

Hej alla läsare! 

Enligt förskolan läroplan ska barnen få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande. Vi har nu börjat introducera Bee-boten i vårt tema med några barn. Bee-bot är en robot som flyttar på sig utifrån hur barnen väljer hur en ska åka genom knapptryckningar. Barnen får alltså programmera robotens händelseförlopp.

I aktiviteten fanatisera vi att Bee-boten var en ambulans, som skulle åka och hämta ett barn som hade skadat sig, för att sedan åka tillbaka till sjukhuset. Barnen fick då programmera hur roboten skulle åka för att komma fram. I denna aktivitet får barnen utforska digitala verktyg, barnen får programmera, som utmanar dem i problemlösning, hitta mönster och ett steg för steg-lösning. I aktiviteten använda sig barnen även av olika matematiska begrepp.

Mvh Safirenfredag 18 februari 2022

Safiren, V7. Vart är vi nu?

 

Hej alla vårdnadshavare, barn och andra läsare!

Då vi har jobbat kring roll-lek i vårt projekt tillsammans. Har det nu resulterat i att vi är inne kring sjukhus. Under senaste veckorna har vi utgått utifrån böckerna ”Billy på sjukhus” och ”Halvan, här kommer nya ambulansen”. Vi är fortfarande kvar mycket i sjukhus-rolleken, och dramatisering. Barnen undersöker, medicinerar och behandlar varandra. Barnen får tillfälle vara omhändertagande, vissa varandra sympati samt utmana sin fantasi.

Barnen har även fått möjlighet att måla Safiren-ambulansen, här har barnen en möjlighet att vara delaktiga i utformningen av sin egen lekmiljö. Men även i ett gemensamt skapande.

Glöm inte att förskolan byter schemasystem till den första Mars. Information finns på barnens platser.

Trevlig helg önskar Safiren.