Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

fredag 2 juni 2023

Till vårdnadshavare vid Berlockens förskolaVi ser över organisationen i Norrköpings förskola i syfte att skapa en mer flexibel organisation samt för att öka utbildningens kvalitet och likvärdighet.

 Förändringen innebär att alla förskolor som idag har en biträdande rektor även kommer att ha en rektor med övergripande ansvar enligt skollagen.

Förändringen innebär att rektor kommer att vara chef för biträdande rektor. Biträdande rektor kommer att ha ansvar för förskolans utbildning och kvalitet. Biträdande rektor har även chefsansvar för medarbetare på förskolan.

 Om du som vårdnadshavare behöver ta kontakt med ansvarig chef i frågor som rör ditt barn eller dess utbildning kontaktas biträdande rektor i första hand. Rektor kontaktas i andra hand.

 Förändringarna träder i kraft den 1/6-23.

 Biträdande rektor  Pia Ekeblom

Tele: 011-153320

Mail: pia.ekeblom@norrkoping.se

 Rektor Johanna Martinsson

Tele: 011-151433

Mail: johanna.martinsson@norrkoping.se 

Med vänlig hälsning

Adam Olofsson och Caroline Strid

Verksamhetschef

Utbildningskontoret
           

 

 

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar