Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

tisdag 5 mars 2024

Studiedag 29 april

  Hej alla Vårdnadshavare!

Den 29 april 2024 är det studiedag på Berlocken, Galaxen och Kättsätters förskolor. Detta samordnas och om ni har tillsynsbehov denna dag erbjuds plats på en annan förskola i Norrköpings kommun. Norrköpings kommunala förskolor har fem studiedagar per år. Under dessa dagar är det kompetensutveckling för våra medarbetare och förskolans ordinarie verksamhet är ”stängd”. Detta för att vi ska kunna hålla en hög kvalité i verksamheten.

Utdrag ur Allmänna råd ”Kvalitet för förskolan”: Kommunen bör sträva efter att ge all personal kompetensutveckling efter behov i förhållande till förskolans uppdrag. Maila förskolans rektor/bitr rektor senast 28 mars om ni har tillsyns behov denna dag.

De uppgifter som du behöver förmedla vid anmälan är: barnets namn, förskola, omsorgstider och eventuella allergier. 

Om du inte anmäler omsorg räknar vi med att ditt barn är ledig på studiedagen.

Tack för att ni som har möjlighet hjälper oss denna dag, så att all personal kan få kompetensutveckling! 


Med vänliga hälsningar/ Personalen & Rektorerna

 Johanna Martinsson (Rektor Galaxen & Kättsätter): johanna.martinsson@norrkoping.se 

Pia Ekeblom ( Bitr Rektor Berlocken): pia.ekeblom@norrkoping.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar